Undangan Rapat Jurusan Peternakan Perdana

Nomor             : 046/PET.FP/III/2016
Lampiran         : -
Perihal            : Rapat Jurusan

Kepada Yth    : Bapak/Ibu Dosen/Laboran Jurusan Peternakan
                       di
                          Tempat

                       Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,                            

                       Dengan hormat,

             Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dengan ini mengundang BapakIbuDosen/Laboran Jurusan Peternakan  untuk dapat hadir pada:
Hari/Tanggal             : Kamis/10 Maret 2016

         Jam                           : 14.00 s/d selesai

         Tempat                      : Jurusan Peternakan FP Unsyiah

         Agenda                     : Hal-hal yang berhubungan dengan Akreditasi Jurusan

        

                    Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.

                                                      Darussalam, 07 Maret 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                   Ketua Jurusan,

                                                                                                  

                                                                                                   Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M. Sc

                                                                                                   NIP. 19671224 199212 2 001