Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc.

EMS   Nama : Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc
  NIP : 196712241992122001
  Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24-12-1967
  Pangkat/Gol. Ruang/Tmt : Pembina Utama Muda (Gol. IV/d), 01-10-2019
  Jabatan/Tmt : Guru Besar
  Pensiun Tmt : 01-01-2038
  Unit Kerja : Fakultas Pertanian
  Jurusan : Program Studi Peternakan
  Bidang Ilmu : Pemuliaan Ternak
  Status Kepegawaian : Aktif
  Profil FSD
: http://fsd.unsyiah.ac.id/ekameutiasari/